Loading

Van BBB (G-11N-407-3)

VAN CÔNG NGHIỆP   18/03/2021


Van G-11N-407-3 (Thương hiệu BBB-Neriki)

Ứng dụng: EO, CO2

Chuẩn ren: DIN 477 No.1 NPT, LH

Áp suất làm việc: 200bar

Áp suất test thuỷ lực: 300bar

Áp suất đĩa nổ: 252-280bar