Loading

Kiểm tra tổng thể cho LNG

DỊCH VỤ   04/11/2020


 

Kiểm tra tổng thể là một hạng mục kiểm tra không phá hủy được thiết kế riêng để kiểm tra sự toàn vẹn của các lớp bảo vệ chính và phụ trên vách của bồn chứa LNG.

Các hạng mục kiểm tra này được thực hiện để kiểm tra trạng thái thực hiện của các bồn chứa, trong quá trình thi công tại xưởng, hay như là một phần của quá trình bảo dưỡng.

Chúng tôi cung cấp nhân lực và thiết bị để kiểm tra lớp bảo vệ chính và phụ. Các kiểm tra này có thể được thực hiện trong quá trình thi công hay tại cầu tàu.

#service

Liên hệ