Loading

Van QF6A

VAN CÔNG NGHIỆP   08/11/2020


 

Van QF6A - Van Khí Công Nghiệp Thương hiệu SA

Ứng dụng: Argon

Chuẩn ren đầu ra: BS341 No.3 (G5/8" BSP.F), RH

Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)

Áp suất làm việc: 150bar

Áp suất test rò rỉ: 180bar

#Van_khi #QF2C2 #QF2A #QF2D #QF6A #CQ2H

Liên hệ