Loading

LPG - Khí Dầu Mỏ Hoá Lỏng

Nhà Máy Sản Xuất Khí Chuyên NghiệpKhí Dầu Mỏ Hoá Lỏng - LPG   12/08/2021


Ngoài sản xuất gas lạnh, khí công nghiệp và thiết bị ngành khí, Tập đoàn SSB - Singapore còn cung cấp Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG dân dụng, thương mại và công nghiệp với quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2105 và ISO 45001:2018.
LPG được Tập đoàn SSB cung cấp dưới dạng bồn, bình 12kg  45kg.
Thêm vào đó, SSB còn cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì hệ thống bồn lưu trữ, hệ thống đường ống và trạm cấp khí LPG cho mọi đối tượng khách hàng.