Loading

Lắp đặt hệ thống cấp LPG

DỊCH VỤ   13/08/2021


Ngoài việc cung cấp Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG, Tập đoàn SSB - Singapore còn cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì hệ thống bồn lưu trữ, hệ thống đường ống, trạm cấp khí và vận chuyển LPG cho mọi đối tượng khách hàng dân dụng, thương mại và công nghiệp.