Loading

Kiểm tra van khí lỏng

DỊCH VỤ   05/11/2020


 

Trong quá trình kiểm tra van khí lỏng, van sẽ được đặt trong môi trường khí lỏng để xác định mức độ rò rỉ.
Chúng tôi có khả năng kiểm tra các van có đường kính từ ½ inch cho đến 24 inch

#service

Liên hệ