Loading

Kiểm tra rò rỉ bằng khí Heli

DỊCH VỤ   05/11/2020


 

Chúng tôi cung cấp các kiểm tra rò rỉ bằng khí Heli cho các bồn chứa LNG và LPG.
Việc rò rỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho khía cạnh an toàn và kinh tế. Do đó việc định vị và loại bỏ rò rỉ cần phải thực hiện càng sớm càng tốt.
Kiểm tra rò rỉ sử dụng khí Heli được thực hiện để kiểm tra rò rỉ trên thành của bồn chứa dùng thiết bị dò tìm rò rỉ Heli.
Độ nhạy của thiết bị dò tìm rò rỉ của chúng tôi đạt đến giá trị 10 – 7 atm.cc/s

#service

Liên hệ