Loading

Van BBB (G11-395-1Q)

VAN CÔNG NGHIỆP   08/11/2020


 

 

Van G11-395-1Q (thương hiệu Van BBB - Neriki)

Ứng dụng: Ar, He, N2

Chuẩn ren đầu ra: CGA 580 (0.965"x14TPI ~ 24.5mm), RH, INT

Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)

Áp suất làm việc: 200bar

Áp suất test thuỷ lực: 450bar

Áp suất đĩa nổ: 252-280bar

#Van_khi #QF2C2 #QF2A #QF2D #QF6A #CQ2H

Liên hệ