Loading

Van BBB (G11-377-1)

VAN CÔNG NGHIỆP   09/11/2020


 

 

Van G11-377-1Q (Thương hiệu BBB-Neriki)

Ứng dụng: O2, N2, Ar, He, Air

Chuẩn ren đầu ra: BS341 - No.3 (G5/8" BSP.F), RH, INT

Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)

Áp suất làm việc: 200bar

Áp suất test thuỷ lựct: 450bar

 

#Van_khi #QF2C2 #QF2A #QF2D #QF6A #CQ2H

Liên hệ