Loading

Van BBB (G11-290-1)

VAN CÔNG NGHIỆP   09/11/2020


 

 

Van G11-290-1 (Thương hiệu BBB-Neriki)

Ứng dụng: H2

Chuẩn ren đầu ra: BS341 - No.4 (G5/8" BSP.F), LH, INT

Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)

Áp suất làm việc: 200bar

Áp suất đĩa nổ: 245bar - 265bar

Áp suất test thuỷ lực: 350bar

Áp suất chống trào ngược: 1.5bar - 3.4bar

 

#Van_khi #QF2C2 #QF2A #QF2D #QF6A #CQ2H

Liên hệ