Loading

Van BBB (G11-059-1)

VAN CÔNG NGHIỆP   09/11/2020


 

Van G11-059-1Q (Thương hiệu BBB-Neriki)

Ứng dụng: CO2

Chuẩn ren đầu ra: BS341 - No.8 (0.86" BSP.M), RH

Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ ISO 25E)

Áp suất làm việc: 150bar

Áp suất test thuỷ lực: 250bar

Áp suất đĩa nổ: 170bar - 200bar

 

#Van_khi #QF2C2 #QF2A #QF2D #QF6A #CQ2H

Liên hệ