Loading

Van BBB (G11-023-2Q)

VAN CÔNG NGHIỆP   08/11/2020


 

Van G11-023-2Q (Thương hiệu Van BBB Neriki)

Ứng dụng: H2

Chuẩn Ren đầu ra: BS341. No4 (G5/8" BSP.F), LH

Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)

Áp suất làm việc: 200bar

Áp suất test thuỷ lực: 450bar

#Van_khi #QF2C2 #QF2A #QF2D #QF6A #CQ2H

Liên hệ