Loading

BÌNH LỎNG NITƠ YDS

VỎ BÌNH KHÍ HÓA LỎNG   06/11/2020


Chúng tôi cung cấp bình lỏng chứa Nitơ YDS - thương hiệu Henan Boss với tất cả các thể tích phổ biến mà quý khách cần.

Thông số cơ bản:

  • Số gáo: 6 gáo (3 gáo thường, 3 gáo đục lỗ)
  • Thể tích: 10L/15L/20L/30L/35L
  • Miệng bình: 35mm/50mm/80mm/125mm/210mm
  • Thời gian lưu trữ: 50 ngày - 355 ngày
  • Vỏ áo: Màu xanh

Quý khách vui lòng Liên hệ để có thông số chính xác cho từng loại thể tích bình.

#LGC175L #LGC210L #YDS