Loading

Acetylene

Nhà Máy Sản Xuất Khí Chuyên NghiệpKHÍ CÔNG NGHIỆP   05/11/2020


 

Là chất khí đốt tạo ra nhiệt độ cao nhất và hiệu quả nhất, Axetylen (C2H2) cung cấp năng suất cao nhờ khả năng tập trung nhiệt độ tốt và thoát nhiệt tối thiểu. Nó cũng cần lượng oxy thấp nhất để đảm bảo quá trình đốt cháy hoàn toàn. Chất khí dễ cháy và không màu này nhẹ hơn không khí nên không tích lũy ở những vị trí thấp, nơi mà nó có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng. Tại nhà máy của chúng tôi, axetylen được sản xuất bởi phản ứng giữa canxi cacbua và nước.

Khả năng sinh ra ngọn lửa có độ ẩm thấp làm cho loại khí đốt này là một lựa chọn tốt cho nhiều quá trình đốt nóng quan trọng. Ứng dụng điển hình bao gồm đốt nóng bằng tia lửa, khoan bằng tia lửa, hàn, làm cứng bằng tia lửa, làm sạch bằng tia lửa, làm thẳng bằng tia lửa, phun nhiệt và phủ carbon.

Axetylen được cung cấp ở dạng hòa tan trong axeton (DA) trong các bình được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa sự phân rã. Chúng tôi cung cấp chai khí và pallet DA. Khách hàng cũng có thể nạp axêtylen tại nhà máy của chúng tôi.

#Oxy #Nitơ #Argon #CO2 #Acetylene #Heli #Hydro #Mix gas

Liên hệ